söndag 20 augusti 2017

2,000 Hens Free at Last

California based sanctuary Animal Place save animals from slaughter, give the animals a home and also promotes veganism.

In July 2017 they legally liberated 2,000 hens from cages on an egg farm, 1 week before the hens would have been gassed to death. Watch the video

2,000 Hens Free at Last

Having A Friend Over For Dinner

Friends not food - Rörelse för djurrätt
Friends not food 💓

Saving his cows from slaughter!

A short story from BBC about a farmer saving his cows from slaughter 💕

This will probably make you feel a bit more hopeful about humanity & how we behave toward our fellow beings.

Beef farmer rescuing his cows from the slaughterhouse - BBC Stories

tisdag 15 augusti 2017

Civil Disobedience Against Slaughterhouse In Sweden

Yesterday the animal rights group Tomma burar (in English: Empty cages) organized an event against a slaughterhouse in Linköping, Sweden.

A group of more than thirty animal rights activists sat down outside the slaughterhouse gates, where trucks with animals headed for slaughter drive through.

The activists acted on the basis of (non-violent) civil disobedience. They stopped trucks from delivering animals to the slaughterhouse for a couple of hours. After that police came and eventually removed the still sitting down activists.

This was the first sit-down of this kind outside a slaughterhouse in Sweden for about ten years.

Tomma burars website (see English in the menu).
Tomma burars Facebook page


Tomma burar aktivister utanför slakteri Linköping - Rörelse för djurrätt
Tomma burar's activists with signs standing outside
slaughterhouse in Linköping.
Photo: Tomma burar.

Tomma burar aktivister utanför slakteri Linköping - Rörelse för djurrätt
Activists sitting down outside the slaughterhouse in
Linköping. A police is talking to them.
Photo: Tomma burar.
A related article from The Independent: "Never mind CCTV in slaugherhouses, we need to end the meat and dairy industry altogether"


Update Sunday August 20th 2017:

Tomma burar (or Empty cages in English) published a video about the action in English a few hours ago. Watch it below.

Slaughterhouse blockade in Sweden - August 2017


måndag 14 augusti 2017

Slakteriblockad för djuren i Linköping

Tidigare idag genomfördes en ickevåldsaktion utanför ett slakteri i Linköping. Enligt en artikel på SVT:s hemsida satt omkring trettio djurrättsaktivister utanför slakteriet för att rent fysiskt blockera vägen för inkommande lastbilar med djur som skickats till slakteriet för att dödas.

När jag hörde talas om detta, som gruppen Tomma burar organiserat, tänkte och kände jag rent spontant: Äntligen! Särskilt för modet dessa omkring trettio personer visat genom att sätta sig själva i denna utsatta situation. För ja, jag tycker det är modigt att ta ställning för de som är utsatta i vårt samhälle. I detta fall djuren.

Det är viktigt att ställa sig upp och säga ifrån när något orätt och förtryckande händer i vår värld. Jag har svårt att förstå hur vi människor som grupp kan utföra handlingar som leder till andras lidande och död. Det djuren i livsmedelsindustrin utsätts för är rena grymheter och vi skulle inte frivilligt ställa upp på att bli behandlade så själva. Så varför gör vi då så mot andra?

För det är tyvärr så att vi förtrycker andra på ett storskaligt sätt, exempelvis djuren i livsmedelsindustrin, djuren som utsätts för djurförsök och samma för djuren i pälsindustrin. Alltså mot väldigt väldigt många djurindivider. Men vi stannar inte där. För samtidigt utsätter vi människogrupper för förtryck, lidande och död. Till exempel när vi krigar med bomber som dödar både civila och soldater. Familjer slits isär, barn blir utan föräldrar och gamla ser sina barn och barnbarn lida och dö.

Det är fruktansvärt. Och ja, det är fruktansvärt oavsett om det är människor eller djur som blir förtryckta eller dödade.

Tänk om det fanns ett läkemedel -  i pillerform - som fick de människor som tog pillret att inse vad vi gör mot varandra och mot andra varelser, ett piller som gjorde att vi kände vad andra känner. Undrar hur världen hade sett ut då? Jag tror vi hade varit fredligare och mer empatiska mot varandra än idag.

En annan värld är möjlig, en mer empatisk och kärleksfull värld. Ja det tror jag. Även utan sådana piller.

Som djurrättsaktivist är jag för ett samhälle fritt från djur- och människoförtryck!


Love is for everyone - Rörelse för djurrätt

fredag 28 juli 2017

The Invisible Vegan Documentary


This sunny morning I'm sitting in front of my computer in Lund, Sweden where I live. I just found out about Kenny & Jasmine Levya's documentary The Invisible Vegan.

The makers of The Invisible Vegan want to put African American vegans in the spotlight.

You can support this movie for about two more months on Indiegogo.

The trailer contains some unpleasant scenes. Official website here and Facebook page here.


Invisible Vegan Trailer